„Сликом до срца“

Сликом до срца

Арт терапија намењена је свим особама које болују од неке психичке или физичке болести, преживеле су трауму, теже се носе са животним проблемима или желе да раде на свом личном развоју. Кроз процес стварања уметничког дела и његову анализу постиже се боље разумевање себе и других, прихватање и/или решавање симптома, стреса и трауматских искустава, побољшавају се когнитивне способности, али и ужива у самом процесу стварања уметничког дела. Различите особе могу постићи терапијским радом различите циљеве. Овај метод користи се у психотерапији, лечењу телесних болести, рехабилитацији након болести и повреда доприносећи тако побољшању психичког и физичког здравља и бољем разумевању самог себе. Уметничко стваралаштво особа са проблемима менталног здравља је још у 18. веку било схваћено као начин да се превазиђе хаос и конфузија психотичних епизода и ценила се естетска вредност уметничког дела. Даљи развој односа уметности и психијатрије донео је употребу цртежа као дијагностичког инструмента који служи да се боље разумеју симптоми и прикупе информације за даље лечење. С тим у вези, овим пројектом желимо да укажемо на важност арт терапије у приступу особама са сметњама у развоју и подстакнемо њену даљу примену. Осликавање ведрог мурала у просторијама установе „Мара” само је симбол онога на шта желимо да скренемо пажњу јавности и стручних лица, а то је да уметничко дело може бити лек.

© НИШ ЗА МЛАДЕ 2019