„Тасин штек“

Научи ме

Циљ овог пројекта јесте обнављање запуштеног дворишта зграде Тасина 26, како би ово било пријатно место за станаре, ученике школе са којом двориште дели зид, чланове оргаизације и децу која похађају курсеве у Hub-у. Желимо да ово двориште буде место где млади могу да се окупљају и пристојно место за одмор.

© НИШ ЗА МЛАДЕ 2019